آزمایش آتش سوزی ساکن فضاپیمای SpaceX مطابق برنامه پیش نرفت

[ad_1] SpaceX این هفته یک آزمایش آتش استاتیک بر روی نمونه اولیه Starship خود انجام داد ، اما همه مطابق برنامه پیش نرفتند. این سومین آزمایش آتش استاتیک نمونه اولیه SN8 بود که در آن موشک بارگیری می شود گویا باید شلیک شود ، سپس موتورهای خود را برای چند ثانیه پرتاب می کند کهContinue reading “آزمایش آتش سوزی ساکن فضاپیمای SpaceX مطابق برنامه پیش نرفت”