ژئوممبران ها اصلی انواع فراوانی، به حیث مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مخرب هستند. ژئوممبران نوعی پوشش پلیمری میباشد که به جهت عایقبندی استخرهای خاکی وسیمانی و مخازن ذخیره آب و مواد شیمیایی استفاده میگردد. برخی حوضچه هایی که ذخیره سازی اسید در آن ها انجام می شود می بایست زیرساخت مناسبی داشته باشند که ورق های ژئوممبران یک عدد از بهترین و عالی ترین زیرساخت های آن به شمار می رود. ژئوممبران EPDM انتخاب مناسبی برای کاربردهای محیطی مانند استخرها، لاگون ها، دریاچهها، کانال هاو… به تیتر نمونه ژئوممبران در اثر یخ زدن سطح مخزن مانند مصالح سنگی یا بتنی دچار ناکامی نشده و آببندی خود را از دست نمی دهد. همچنین از ورق ژئوممبران میتوان برای عایقبندی دوباره استخرهای عمودی حساس دیواره های بتنی و سیمانی نیز استعمال کرد. 33. عایق بندی شبکه های انتقال و مراقبت آب مهم استعمال از ژئوممبران. اگر نیاز به عایق بندی محیط یا این که مکانی دارید و باید فی مابین ژئوممبران و ایزوگام یکی را تعیین کنید، ما به شما ژئوممبران را پیشنهاد می دهیم. یک عدد دیگر از مصارف ژئوممبران در ساختمان ها، آببندی روف گاردن های ژئوممبرانی و فلاورباکس های ژئوممبرانی در ساختمان هزینه ژئوممبران ها می باشد. مقاومت ژئوممبرانهای LLDPE و VLDPE در برابر مواد شیمیایی و UV نسبت به جور HDPE کمتر میباشد و از طرف دیگر انعطافپذیری آن به ترازو ژئوممبرانهای PVC-P نیست. مواد رادیو اکتیو و مواد شیمیایی مانند اسیدها، بازها و نمک ها بر روی ژئوممبران هیچ تاثیری ندارند. علاوه بر همین به منظور پرهیز از جراحت ژئوممبران، بعد از اتمام عملیات اجرایی ژئوممبران تا آبگیری از عبور و مرور روی ژئوممبران کارگزاری شده، پرهیز فرمایید. ورقهای ژئوممبران را در محل کارگزاری گشوده و پانلهائی از این غشاء نفوذ ناپذیر را در کنار نیز قرار داده و از شیوه جوش حرارتی و یا این که روشهای دیگری بهم متصل می نمایند . همینطور انستیتوی میان المللی ژئوسنتتیک به روز ترین داده ها در آیتم ژئوممبران ها و گونه های ژئوسنتتیک ها را در اختیار کاربران قرار می دهد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب تارنما فرق ژئوممبران اصلی ژئوتکستایل.

ایندکسر