برای پیشگیری از مسمومیت با سیگواترا، لازم است از خوردن ماهی های انتقال دهنده آن خودداری کنید. این ماهی ها عبارتند از:عنبرماهی، ماهیان خاویاری، ماهی خال مخالی، باراکودا و مارماهی.

 

 

 

این نوع سم بیشتر در اندام های داخلی ماهی وجود دارد، بنابراین هرگز نباید این قسمت از ماهی را بخورید.

 

 

 

برای پیشگیری از مسمومیت اسکومبروید لازم است ازخوردن ماهی هایی که در یخچال نگهداری نشده اند، خودداری کرده و مراقب ماهی هایی چون ماهی تن، ساردین، خال مخالی، ماهی ماهی و آنچوی باشید.

 

چگونه می توانیم از مسمومیت با ماهی فاسد پیشگیری کرد؟

ایندکسر