نحوه استفاده از Waze: یک راهنمای ساده
Waze یک برنامه ناوبری تعاملی رایگان و با پشتیبانی آگهی است که مسیرهای سفر در زمان واقعی را با استفاده از منابع گسترده برای محاسبه شما نسبت به شرایط ترافیک محاسبه می کند.


منبع: tarahi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>