موضوع آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان به نفع مهرآفرینان مطرح شددر نامه ای از سوی محمدبکر قالیباف رئیس شورای اسلامی به حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور آمده است:

نام خدا

حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رئیسی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

عصر بخیر.

بازگشت به نسخه ای از تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ح 60151 ت/81843 مورخ 24 مرداد 1401 با موضوع «اصلاح مفاد قانون نظام رتبه بندی معلمان» پس از بررسی و ابلاغ. نظر مقدماتی «کمیته بررسی و انطباق مصوبات کشوری با قوانین» و مستند به صدور ماده 1 و تبصره 4 الحاقیه قانون اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن که شامل صدور حکم قطعی در خصوص اقدامات لازم در مهلت قانونی و گزارش نتایج به اینجانب می باشد. بدیهی است در پایان دوره یک هفته ای، قسمت مورد مناقشه قطعنامه قدرت خود را از دست می دهد.

علیرغم اینکه طبق ماده 45 قانون «مدیریت خدمات عمومی» مصوب 1385، جذب صرفاً شامل کارهای رسمی و پیمانی می شود که پس از تکمیل مراحل جذب، مسئولیت خدمت در دستگاه های اجرایی به عهده فرد می باشد، اما مطابق تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری که مفاد آن مجدداً در ماده (52) همین قانون مورد تأکید قرار گرفته و از بند «1» ماده (2) قانون. در نظام رتبه بندی معلمان مصوب 1400- معلمان به طور کلی مشمول نظام رتبه بندی می شوند به این ترتیب حکم مقرر در بند «3» مصوبه اعمال تغییرات در رابطه با الحاق تبصره «4» به ماده. (3) این مصوبه که مقرر می دارد: «اجرای رتبه بندی منوط به تکمیل استخدام طبق قوانین و مقررات خواهد بود» از دیدگاه معلمان موضوع تبصره «2» ماده. (32) و ماده (52) این قانون و سایر موارد زیر موارد خاص شامل نمی شود، خلاف قانون است».

حتما بخوانید:
چگونه سرعت اینترنت خود را افزایش دهیم

محمد باقر قالیباف

دیدگاهتان را بنویسید