موافقت مجلس با کاهش عوارض گمرکی به منظور کاهش هزینه های مردمنایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد؛

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون بودجه سال 1401 برای شفافیت و انضباط مالی مصوب کردیم که حقوق ورودی، گمرکی و سود بازرگانی به دلار و با نرخ ETS محاسبه شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی با بیان اینکه در سال های گذشته عوارض گمرکی با نرخ 4200 تومان محاسبه می شد، افزود: امسال دولت موظف شد نرخ ETS را به عنوان نرخ پایه در نظر بگیرد. محاسبه حقوق گمرکی و واردات و غیره

وی یادآور شد: در همین راستا میزان حقوق گمرکی کالاهای گمرکی به ریال افزایش یافت و دولت لایحه کاهش عوارض گمرکی از 4 به 1 درصد را به مجلس ارسال کرد تا بار تولید کاهش یابد. هزینه ها

زنگنه در ادامه تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه این لایحه فقط برای کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، مواد تولیدی و … است و کاهش آن به نفع تولیدکننده است و هزینه تولید کالاهای وارداتی را کاهش می دهد و از طرفی دیگر مجلس موافقت کرد، همچنین در مبارزه با تورم و کاهش هزینه های عمومی موثر است.

حتما بخوانید:
بهترین ردیاب های راداری برای سال 2020

دیدگاهتان را بنویسید