فکر نمی کردم HomePod mini بتواند جایگزین موسیقی متن من شود – اما این کار انجام شد
بعضی اوقات شما به صدای بهتر از آنچه تلویزیون می تواند داشته باشد نیاز دارید. HomePod mini این ویژگی را فراهم می کند ، در حالی که به عنوان یک جایگزین نوار صوتی قابل استفاده است.


منبع: tarahi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>