ضد کف غیر سیلیکونی چیست؟

ضدکفهای فاقد سیلیکون را میتوان همراه اهمیت تکمیلهای کاربردی نظیر کامل شدن کننده اثر شعله روی لیف و در اکثر موارد اصلی مواد ضد آب یا فلوروشیمیایی استفاده کرد. اکثر اوقات فوم ها حساس مراحل کاربردی مواجه می داروی ضد عرق کف دست شوند. اهمیت استفاده از فرآیندهای مکانیکی میتوان از ساخت فوم دوری کرد ولی به کارگیری از روشها و دست اندرکاران شیمیایی بهصرفهتر و اقتصادیتر هست و یکی از سادهترین روشهای شیمیایی، به کار گیری از ضد کف است. بنابراین صنایع برای این‌که بتوانند از همین مشکلات ممانعت کنند، می بایست از گونه های ضد کف مناسب استفاده نمایند. در ادامه به برخی از این ترکیبات اشاره شده است. مولکول کالا همینطور به جهت دوری از حل شدن فرآورده و از میان رفتن اثر ، ضروری نمیباشد دارای مشروبات الکلی سیاه سازگار باشد ، از حیث ویسکوزیته در دماهای متعدد پایدار است و باید بتواند به راحتی بر روی مرحله توزیع شود. به جهت تعیین بهترین ضد کف غیر سیلیکونی یا این که سیلیکونی، بایستی هر کدام را به شکل جداگانه به وسیله نحوه های آزمایشگاهی چک کردن نمود. ماده شیمیایی به این معنی که همان محلول ضد کف غیر سیلیکونی در لایه سطحی قرار می گیرد. ضدکف های روغنی: ماده حساس این ضد کف روغن (صنعتی یا گیاهی) است. همین ماده منجر تثبیت ضریب جوشش و کریستالیزاسیون و همچنین ارتقاء راندمان دستگاه های سانتریفوژ و تخلیه ریلکس خیس ملاس می گردد. همین ماده به شکل نیرویی مقاوم به داخل لایه غشا ورود کرده و سبب ضعیف شدن حباب های آب می شوند. این روغن می تواند روغن معدنی، نباتی، سفید و… ضد کف های غیر آبی را می اقتدار در گوشه و کنار های غیر آبی مثل حلال های آلی و روغن های معدنی به کار برد. باشد. یک ضد کف بر مبنا روغن همچنین حاوی موم و یا سیلیس آب فرار و گریز بوده و برای تقویت کارایی استفاده می شود. ضد کف غیر سیلیکونی انواعی از ضدکف ها میباشند و در از در بین بردن کف سطحی بهترین عملکرد را خواهند داشت. 7. در محدوده های متفاوت pH کارایی مطلوبی داشته باشد. در نهایت ضد کفی گزینش می شود که علاوه بر خواص مطلوب صرفه اقتصادی مطلوبی هم داشته باشد. علاوه بر همین ، طراحی و ساخت سیستم ها پرهزینه و پیچیده می باشد و به جهت واحدهای بزرگتر ، مرتباً مشکلات قابل توجهی در مقیاس بندی به وجود می آیند. شالوده روغن این گونه ضد کف میتواند شامل هر روغنی غیر از سیلیکون باشد. جالب میباشد بدانید کل همین مراحل فقط طی تعدادی ثانیه شکل خواهد داد. ۵ – عکس های ميکروسکوپی دريافت شده مربوط به يک واحد تصفيه گاز حباب های ضد کف که در محلول آمين ذرات سولفيد آهن را جذب نموده و تشکيل جمع بهم فشرده ای را دیتا هست . به جهت نمونه در پيش بينی تمايل محلول تصفيه گاز به کف کنندگی به جهت آلودگی موادفعال در تراز کار کشته نيستيم صرفا به تنهايی کلیدی داشتن مقدارکشش سطحی پيش بينی صدق انجام دهيم بعضا از مواد فعال در سطح به جهت مثال : ضد کف ها و هيدروکربورهای مايع تمايل به کف کنندگی را کمتر دیتا در حاليکه جاذبه سطحی را نیز کاهش می دهند .

حتما بخوانید:
لیست جدید سایت ها