دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

Types Variable displacement constant speed pumps are metering pumps that control the amount of liquid being pumped at a time (flow rate) by changing the stroke, دوزینگ پمپ اتاترون or displacement. In such cases, the overall metering rate is practically equal to the pumping rate during the discharge stroke. They can have constant flow rates no matter the engine speed. Together, after selling some of their own products, they ventured out together and founded a company. همین پمپ ها حیاتی حرکت دورانی میباشند و مثل پمپ پیستونی و دیافراگمی خطی فعالیت نمی کنند. دوزینگ پمپ یا به عبارت دیگر مترینگ پمپ ، پمپ هایی میباشند که مقدار یا دوز مشخصی را از یک سیال پمپاژ یا این که به معنای دیگر تزریق می نمایند .این پمپ ها در دو نوع پیستونی و دوزینگ پمپ دیافراگمی عرضه می گردد. شرکت تلمبه توس ایجاد کننده دوزینگگ پمپ های اسکرو و انواع پمپ ها از گزاره پمپ های فرار و گریز از مرکز، پمپ اسکرو، پمپ بتنی، پتروشیمی، مهندسی معکوس و… پلیپروپیلن یکی از پلیمرهای پرکاربرد در ساخت تجهیزات صنعتی می باشد که در ایجاد دوزینگ پمپ نیز آیتم استفاده قرار میگیرد. اگر چه ممکن هست بعضا از تولید کننده ها بسته به نیاز خریدار حیاتی فشارهای بالاتر نیز ایجاد کرده باشند. همین دسته پمپ ها دارای حجم پمپاژ کمتری نسبت به دوزینگ پمپ موتوری دارد. چسبندگی دوچندان پایینی داراست و کمترین مقدار اصطکاک تراز در آن دیده میشود. گونه پمپ آیتم به کارگیری بر حسب مقدار سیال پمپ شونده و فشار لازم گزینش می گردد. بر مبنا خاصیت فیزیکی و شیمیایی ماده گزینه تزریق و اطلاعاتی به شروحه تحت مدل پمپ را می قدرت انتخان نمود. متاع پیستون دارای هد پمپ یک عدد می باشد که دارای اعتنا به مدل سیال و دمای کاری انتخاب می گردد. یکی از دیگر از صنایعی که از پمپهای تزریق در جریان تولیدات خود استعمال میکنند، صنعت مواد غذایی است. برای مثال در صنعت تصفیه آب و فاضلاب یا دستگاه های آب شیرین کن صنعتی برای تزریق مواد آنتی آسکالانت که مواد ضد رسوب ممبران ها می باشند و یا تزریق متابی سولفید جهت حذف کلر از دوزینگ پمپ استفاده می شود. به طور کلی بیشتر دوزینگ پمپهای آیتم استعمال در صنعت مهم دبیهای پائینی میباشند. اکثری از کارخانه ها به طور متداوم از مواد خورنده و یا این که ساینده ای استعمال می کنندکه نیاز به اجزای مقاوم دارند. به طور کلی نیروی محرکه دوزینگ پمپ ها، یک الکتروموتور جریان متناوب AC و گیربکس به دور متغیر بدور ثابت می باشد.

حتما بخوانید:
ویژگی دوزینگ پمپ ها - دوزینگ پمپ