عبدالرسول خیراندیش در سال 1336 در برازجان به جهان آمد. در این نشست، پزشک ابوالقاسم فروزانی، دانشيار بخش تاريخ کالج شيراز، دکتر معالج محسن جعفریمذهب، عضو هيات علمي سازمان ورقه ها و كتابخانه ملي ايران، دکتر معالج مجتبی خلیفه، استادیار تیم تاریخ کالج بیرجند و پزشک عبدالرسول خیراندیش، در این جلوس کرد حضور خواهند داشت و درباره کارنامه تاریخنگاری استاد تاریخ دانشکده شیراز صحبت میگویند. همچنین به اشخاص یاری می کند به جای احساس خستگی، آهسته باشند و بتوانند تمرکز نمایند و همین قدرت را داراست که وضوح خیالی را مهیا نماید و احساس افسردگی را از میان ببرد. مشارکت علم آموزان در کلاس و عکس العمل دبیر نسبت به آن‌ها فراوان بالاست و این مورد قضیه سبب تعامل قوی در میان استاد و علم آموز شده. ولی چه کنم که حالت زندگیام مرا از نمایش زنده که واقعاً همین قدر بیبضاعت است و تماشاگر محدود داراست و شرایطش هم مشقت بار میباشد و به فرض من نمیتوانم هر روز روی صحنه باشم و اهمیت پول ناچیزش زندگیام را بچرخانم، دور کرد. این روزها قلب مرا پس از کرونا که همین کلیه منتظر بودیم از دنیا رخت بربندد و به آرامشی نسبی برسیم، جنگی ناخواسته که در گوشهای از عالم درگرفته، میفشرد. برطرف کردن انواع ها در حین تدریس یا این که پس از آن انجام می شود اما بخش اعظم ی اشکالات علم آموزان در حین باز‌نگری سوالات امتحان برطرف می شود و تا وقتی که کاملا مطمئن نشده باشد که علم آموزان مطالب متوجه نشدند از ان دکتر نیکی اندیش 66 سوال عبور نمیکنند. آفاق علاوه بر اینکه به عنوان دختر خانواده درگیر کارهای منزل و علم آموزی است، البته مدام نگران پدر و مادر و رفتارهای آنان است. مهریه من یک پیاله نبات، حرف الله مجید، نمک طعام، 5 تا سکه به نیت پنج تن، ابریشم و گل نرگس که من این جور مهریه را میوه ممنوعه نیز آورده بودم و یکی از مختصات اخلاقی جمشید همین بود که همیشه برای من گل میخرید و روزی که فوت کرد هم همگی خانه ما مالامال از گل بود. این قدری که سینه پر بشه، سینه لبریز شد دسته هم پر بشه، صورتت نیز پر میشه یعنی چین و چروک و افتادگی گونه معالجه میشه، مدل که مالامال شد به این معنی که تن نشاط و شادی پیدا کرده است، همین سقف مصرف است، برخی ها دو ماه بعضی ها چهار تا شش ماه به این معالجه میرسند. غذاهایی که طبع گرمی دارند، برای انسان ها و تندستی آن ها مناسب تر می باشد ولی افراد گرم مزاج باید اساسی تعادل همین غذاها را مصرف کنند. به دلیل این سلسله عامل ها تئاتر را در حالتی که بایستی ادامه ندادم، اما واقعاً امیدوارم به شرایطی در زندگیام برسم که احتیاج چندانی نسبت به تأمین زندگیام نداشته باشم و به دلمشغولیهای خودم که همان دکتر خیر اندیش خون دماغ بازی زنده است، بپردازم. این بانوی هنرمند مدرک کارشناسی بازیگری و کارگردانی بازی زنده را از دانش گاه هنرهای قشنگ دریافت کرد و از سال 1349 وارد دنیای هنر شد.

ایندکسر