كفش هاى چرمى مناسب ترين محصول كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. وى مهم اشاره به استفاده از كفش هاى لژدار كه طول كفه كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: غالبا نوك باريك و پاشنه بلند كفش سبب انتقال وزن تن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به بیرون مى شود. 10-كفش ترازو كفشي است كه هنگامي كه شما ايستاده ايد ميان نوك بزرگترين انگشت پا (معمولا شست پا) و انتهاي كفش دست کم يك سانتي متر فاصله وجود داشته باشد و شما توانا باشيد انگشتان پاي خویش را آزادانه تكان دهيد. باد آورده را باد ميبرد ! بوجار لنجونه از هر طرف باد بياد، بادش ميده ! به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . به گاو و گوسفند كسي كاري نداره ! واكْس به شکل عمومي به مادهاي گفته ميشود كه بر روي جسمي ماليده شود به طور نمونه واكس كفش مادهاي می باشد كه روي كفش براي ايجاد لايهاي شفاف و حفظ از نخهاي آن ماليده ميشود. 4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا گشوده خواهد كرد يك خطا محض است. كفشي را كه نو خريداري كرده ايد به مدت قریه دقيقه در روي فرش بپوشيد و گام بزنيد و كاملا مطمئن شويد كه كفش از حیث ترازو و قالب متناسب با پاي شما می باشد در غير اينصورت به دکان مورد لحاظ مراجعه كنيد و كفش خویش را تعويض كنيد. 12-از خريد كفشهاي پنجه باريك تا حد امكان خودداري كنيد چراكه اينگونه كفشها انگشتان پا را پایین فشار قرار داده و بد فرم ميكند. 3- سايز درج شده بروي كفش را ملاك قرار ندهيد چراكه قابل اطمينان نيستند. 8- سايز پاهاي شما اصلی افزايش سن، تغيير وزن و يا در بازه کفش اسپرت مردانه قشم بارداري تغيير ميكند. 7-هنگام آزمون كفش توجه داشته باشيد كه پاشنه پاهاي شما نبايد درون كفش بلغزد. 17- از فروشگاههايي خريد كنيد كه تنوع كفش در آنها بالاست تا محدوديت تعیین نداشته باشيد. تكرار اين حركات باعث مى شود تا ورمى كه در نصیب هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه ! سابقاً از حلال نيتروبنزن براي اين مراد به کار گیری مي شد ولی به علت تأثير نامطلوبي كه بر روي چرم به جا مي گذارد به کار گیری آن ابعاد متروك گرديد.

ایندکسر