سامانه ضمانت برگشت پول فروشگاه ایسام، این امکان را برای شما فراهم میکند تا خرید خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید و سفارش خود را در کوتاهترین زمان ممکن، درب منزل تحویل بگیرید. فرهودی – یکی از اصولی که در قانگزاری باید رعایت کرد این است که خللی در امور مملکت پیدا نشود قانون تعرفه گمرکی یک از قوانین مستمر مملکت است یعنی نیمشود موقعی را ما فرض کنیم که یک قانون تعرفهای در دست نداشته باشیم در این جا دولت پیشنهاد کردهاست که ما یک تعرفهای معین کنیم و شش ماه هم ازمایش میکنیم بعد میدهیم بمجلس و شوایملی بنده میخواهم ببینم فاصله مدت بین آن شش ماه و آن تاریخی که مجلس شورایملی این تعرفه را تصویب میکند چه خواهد بود؟

توی عملکرد هیچ فرقی با هم ندارن، تنها تفاوتشون قابلیت مگنتی بودن ردیاب آهنربایی هست که به تنهایی باعث شده است که یک ردیاب چند منظوره و همه کاره داشتیم باشیم. نورالدین امامی – بعقیده بنده از این لایحه دولت نظر داشته که یک عده اجناس که مورد احتیاج عمومی و طبقه سوم و چهارم نیست در تعرفه گمرکی آنها تجدید نظر بکند بتعرفه آنها اضافه بکند و چیز هائی که مورد احتیاج است از آنها کم بکند ما با این پیشنهادات خودمان الان طوری میکنیم کهبدبخت دولت هم پشیمان میشود از اوردن یک لایحه مثلا پیشنهاد میکنند ماشینهای تولیدی من آنجا مخالف بودم و آقای رئیس اجازه ندادند آقا ماشنهائی که میلیونها پول دادهاید و اوردهاند و میخواهند پارچه ببافند و بقیمت گران بفروشند چرا از عوارض گمرکی معاف بشود ما داریم دولت رامجبور میکنیم دیگر اینجور لایحه نیاورد استدعا میکنم شب جمعه ست هوا هم گرم است آقایان از پیشنهادهای خود صرفنظر کنند لایحه را تصویب کنند.

وزیر دارائی – البته اساس نظر دولت بر این است که اشیاء مولد از گمرکات معاف شوند و یا گمرک انا کم بشود و اشیاء مورد احتیاج عامه گران نشود ولی نظر بهمین معافیت هائی که در نظر میگیریم در مقابل چون درامد دولت هم یک امر اساسی است بنده نمیتوانم قول بدهم که نسبت باشاء مورد لزوم دیگر هیچ اضافه نخواهد شد منتهای سعی بعمل خواهد امد که باجناس دیگر اضافه نشود و اگر اضافه میشود باجناس تجملی اضافه شود. امامی – مخالفت بنده با پیشنهاد آقای عماد تربتی از لحاظ تاریخی است که در آن جا ذکر کردهاند یعنی آن جا نوشتهاند از اول سال ۲۹ وارد شده یا میشود بنده این قسمت را خدمت آقای دکتر نصر بطور خصوصی پیشنهاد کردم در این مورد بهترین عمل عمران و ابادی که از طرف اهالی اقدام میشود و یکی از بهترین قسمت هائی که برای ابادی و عمران شهرها بکار میرود همین موتورهای برق است که یکی از اظهاراتی که دولت حاضر در بدو معرفی دولت در مجالس که صحبت میشد میگفت این بود که بدبختی این مملکت است که بیش از بیست سی شهرستان برق روشنائی ندارد اینرا میخواستم تذکر بدهم این متجاسرین که در اذربایجان حکومت میکردند در مدت خیلی کمی که حکومت کردند از نظر خودشان قرارداده بودند بدون اساس روز خیابانها قیر میریخته بعنوان اینکه اسفالت میکنیم یا موتورهای کوچکی میاورند و برای پروپا کاند و تبلیغات یک کارهائی میکردند حالا مادر بعضی از شهرها اقدام کردیم و برای شهرهای اذربایجان یک مقداری موتور وارد کردیم ولی از نظر سنگینی عوارض گمرکی و از جنبه گمرکی که به آنها تعلق گرفته نمیتوانم وارد کنم اینست که میخواستم تقاضا کنم این موتورهای برق که الان یاد در سال ۲۷ و ۲۸ وارد شده این را موافقت کنند که از تعرفه و ارضیه گمرکی معاف باشد.

رئیس – پس رای گرفته میشود، آقای وزیر دارائی موافقت کردهاند آقای وزیر بهداری هم همین طور پس رای گرفته میشود به پیشنهاد آقای دکتر طبا آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رئیس – پیشنهاد مشابهی رسیده راجع به بعضی معافیتها همین طور لوازم برق و دواها و چیزهای دیگری که خود نمایندگان پیشنهاد کردهاند ماده ۱۳۷ در این بارهاست که قرائت میشود.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با فروش جی پی اس شخصی وب سایت خود باشید.

ایندکسر