تفاوت شیر فشارشکن و شیرفلکه تنظیم فشار – آریاکوپلینگ

در زمان نصب شیر فشارشکن در خطوط لولهکشی ضروری هست تا در دو طرف این شیرها، دو شیر جدا و وصل (cut off valve) کارگزاری شود. صد رد صد همواره فشار بالای سیال برای ما اثر گذار نخواهد بود و می تواند اثرات خسارت باری به جهت سیستم پایپینگ و لوله و اتصالات داشته باشد .فشار بالای سیال می تواند لوله فلزی را در محل اتصالات از یکدیگر انقطاع نماید به تیتر نمونه زانویی فلزی به علت چرخش 90 یا این که 45 مرتبه ای که داراست همواره پایین تنش فشاری قرار میگیرد حالا اهمیت فرض این که فشار سیستم فراوان بالا باشد و هنگام عبور از زانویی جوشی فلزی می تواند زانوی فلزی را از لوله فلزی انواع شیر فشار شکن هیدرولیک انقطاع کن. 1. در صورت ارتقاء فشار محل ورود سیال از فشار تنظیمی اول ، پایلوت نسبت به موقعیت نخستین بسته می شود که منجر بسته شدن شیر اساسی می شود و جریان کمتری عبور می کند در نتیجه فشار خروجی ثابت می ماند. از سوی دیگر در شیر های در اختیار گرفتن فشاری که در شرایط نرمال گشوده هستند، جریان روغن آنقدر از شیر عبور می کنند که شیر در اختیار گرفتن فشار به سمت تعادل حرکت نماید. شیرهای دیافراگمی توان کنترلی دوچندان متعددی دارا هستند و حتی میتوانند در مواقعی نقش شیرهای کنترلی را اجرا کنند. زیرا سیالی که برای در دست گرفتن فشار به نصیب فوقانی شیر برده می شود در یک لوله دوچندان نازک سوق‌دهی می شود؛ پس اگر سیال عبوری درون سیستم حساس ذرات ریز و ناخالصی باشد، مجرای باریک در دست گرفتن فشار مبتلا گرفتگی می شود و سیستم پایلوت از عمل می افتد به جهت پیش گیری از این آیتم در ابتدای ورودی به نصیب کنترل، از یک صافی استفاده می شود. البته پمپ در روزگار کمتر فشار سیالات آیتم استفاده قرار می­گیرد. در ادامه عملکرد شیر فشار شکن جدید برای این فنر طراحی شده حیاتی به کار گیری از کد متن شده به جهت شبیه سازی گزینه تایید قرار گرفت. شیرهای فشار شکن به طور یگانه جهت کاهش فشار آب محل ورود به نتورک طراحی شده اند. به ابلاغ دیگر فشار هیدرولیک حیاتی مقاومت بار در برابر جریان پمپ هیدرولیک به وجود می آید. به این جهت، خرید شیرهای فشارشکن پایلوت دار، به جهت در اختیار گرفتن ثابت و نرخ جریان های بالا، گزینش مثمر ثمر و کاربردی تلقی می گردد. در بخش آزمون بر بر روی شیر فشار شکن هوا آزمون های نشتی، استحکام و عملکردی انجام گردید و نتیجه های مربوط استخراج شد. به جهت بررسی شرایط خلاء حتمی است تا به خواسته تحلیل حالت فشار خلاء ضخامت های لوله کشی باز‌نگری شود . 2. مراقبت از شیرهای فشار شکن آسان است. شیرهای فشارشکن در جنسهای متمایز ایجاد و روانه بازار میشوند. همین گونه از شیرها در انواع متفاوت و همچنین سایزهای پهناور و کوچک در بازار عرضه میشود. مقدار افت فشار در این شیرها بهواسطه یک سنسور، اندازهگیری میشود. به فشار اثبات خروجی تبدیل میکنند. شیر فشار شکن، شیری می باشد که فشار سیال عبوری را کم کرده و هم چنین به جهت اثبات نگه داشتن فشار در خروجی شیر استعمال می شود.

حتما بخوانید:
بهترین معاملات در Apple MacBook Air برای Black Friday 2020