تامین آب مورد نیاز کشور تنها با کاهش 10 درصدی مصرف بخش کشاورزیعلیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، منابع آب، منابع طبیعی و محیط زیست شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری هانه ملت، گفت: برای جلوگیری از بحران آب باید برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم. از 400 میلیارد مترمکعب بارندگی کل کشور، 300 میلیارد مترمکعب آن تلف می شود و تنها 100 میلیارد متر مکعب آن برای شرب، صنعت، کشاورزی و فضای سبز مصرف می شود.

نماینده مردم کرج، استهارد و فردیس در شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم 300 میلیارد مترمکعب دور از دسترس را به چرخه مصرف برگردانیم، ادامه داد: باید برای افزایش بهره وری تصمیم گیری شود. در بخش کشاورزی، سهم ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب در نتیجه بارندگی ها کاهش می یابد.

این نماینده مردم در شورای اسلامی تاکید کرد: بارورسازی ابرها باید در انتهای لیست برنامه های لازم برای تامین آب قرار گیرد چرا که در صورت موفقیت این اقدام تنها یک چهارم آن در چرخه مصرف قرار می گیرد. ، بیان کرد: در قانون بودجه سال 1401 اعتباراتی برای تحقیقات و عملیات بارورسازی ابرها در نظر گرفته شد که این اقدام چندان موفقیت آمیز نیست و مشخص نیست بارندگی ها ناشی از کود است یا خیر.

وی با بیان اینکه مشکلات کم آبی تنها با بارورسازی ابرها حل نمی شود، تصریح کرد: وزارت نیرو و جهاد کشاورزی باید در زمینه هایی مانند افزایش بهره وری آب به ویژه در حوزه کشاورزی تلاش کنند. با سهم 90 درصدی کشاورزی در منابع آبی، در صورت کاهش 10 درصدی حجم مصرف در این بخش، صرفه جویی 9 میلیارد متر مکعب آب خواهد بود که تمامی نیازهای صنعت، شرب و فضای سبز را تامین می کند. کشور.

حتما بخوانید:
انجین آرتز

عباسی با تاکید بر اینکه کاهش 10 درصدی مصرف آب در کشاورزی می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند، گفت: اگر با اقدامی بتوانیم 5 درصد از 300 میلیارد مترمکعب آب از دست رفته ناشی از بارندگی را صرفه جویی کنیم، معادل 15 میلیارد مترمکعب است. . آب وارد چرخه مصرف می شود که می توانیم با استفاده از آن بخش زیادی از نیاز کشور را تامین کنیم، در حالی که کسری کشور در حوزه تامین آب شرب 2 نسبت به تلفات زیاد نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی، منابع آب، منابع طبیعی و محیط زیست شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه نهادها به فکر افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و مصرف آب نیستند. در حال حاضر راندمان تامین آب در کشور حدود 35 درصد است که اگر آن را به 45 درصد برسانید، می توانید مقدار قابل توجهی در مصرف آب صرفه جویی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید