همین نامه در فضایی تماما معمولی نوشته و امضا شد. ما با دروغها و هیجان های زودگذری که پزشکان مجازی یا این که مشاوران رسانه ای می‌دهند و کلیدی همهی آزمایش ها و تاسف های نمایشی در منجلاب رسانه ها، مشاوران ارتباط ها عمومی که همیشه نقابها را عوض میکنند و حزب باد میباشند به طور کامل آشنا هستیم. طلبکار وی، اخوی همسر قدیمی او، بهرام (محسن تنابنده) می باشد و اکنون کینه عمیقی در جهت همین طلبکاریاش نسبت به او دارد. فرهادی اضطراری بود به جای نشان دادن همین تصاویر و مطرح نمودن مفاهیمی اینچنینی به عمق مسائل و راهکارهایی جهت قبول نمودن و در سرانجام به متانت وصال بدون افسرده شدن میپرداخت. همانطور که گفته شد رحیم تصمیم می گیرد به جای به کار گیری از آن پول برای رهایی خود و برگشتن به زیست نرمالش زنی را که کیف را گم کرده است، اصغر فرهادی دلاور گذشته پیدا کند. با پیدا کردن سکه ها آنچنان که انتظار دارید عنصر ارزشمندی برای رهایی رحیم نیست. این که چرا او همین جنبه واقعی محمدرضا شکری را به جهت نسخه برداری در فیلمش در نظر نگرفته، میتواند بستگی تام به چهره‌ای داشته باشد که جشنوارههای خارجی از فیلمهای خاورمیانهای قهرمان اصغر فرهادی اکران انتظار دارند. احتمال دارد منتقدان خارجی فکر می کنند همین مفاهیم به جهت یک مرزو بوم جهان سومی اضطراری باشد البته آن ها بی خبرند از سرعتی که تکنولوژی در باخبر سازی انسان ها از شرایط ساخت میکند. این مفاهیم در همین فیلم برای مملکت ایران، نه صرفا راه‌حل ساز نیست بلکه امری دستمالی شده و غیر قابل انکار و حتی از حقیقت به دور است. دلاور علاوه بر نامزدی در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی لهجه هفتاد و نهمین زمان جوایز گلدن گلوب، جوایز بسیاری از پاراگراف پاداش بزرگ جشنواره فیلم کن در سال ۲۰۲۱ و پاداش دستاورد کارگردانی از جشنواره اسکرین آسیا پاسیفیک را بدست آورده است. در ادامه به مفاهیم کلیشه ای در بررسی فیلم دلاور فرهادی خوا‌هیم پرداخت.

ایندکسر