بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش شبهات پولشویی شد
نمایندگان مجلس بانک ملی را موظف کردند موارد مشکوک به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش دهد.

حتما بخوانید:
Surviving Sniper Elite 3: نکاتی برای کمک به شما در پیروزی در جنگ جهانی دوم

دیدگاهتان را بنویسید