وب وب سایت و اپلیکیشن املاک داران به برهان آنلاین بودن خدمات، محدودیتی در ارائه سرویس ها در سراسر کشور ایران ندارد اما در فاز اولیه در اصفهان و حومه خدمات بیشتری ارائه می شود. عبداللهی: به خواسته رویارویی حساس احتکار کالای حیاتی مسکن که یک عدد از اساسیترین عوارض نابه سامانی بازار این کالای اهمیت تلقی میشود، مجلس یازدهم در سال 1399 تصحیح ماده 54 مکرر را در دستور عمل خویش قرار اعطا کرد و در همین قانون نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن مهم سامانه املاک تبصره نو 8 به ماده 169 ضابطه مالیاتهای مستقیم طولانی تر شد تا شناسایی و تجمیع اطلاعات حیاتی دقت، جامعیت و ضمانت بیشتری رخ پذیرد. یک عدد از مهمترین کارکردهای سامانه املاک یاری به مقابله دارای سوداگرانی می باشد که به احتکار مسکن یا این که خرید کردن و فروشهای مکرر در بازار مسکن بر روی آوردند. فارس: در حقیقت مهمترین اثر کامل شدن دیتاها سامانه ملی املاک و اسکان مقابله اساسی سوداگری و احتکار املاک خانی اندیشه مسکن تلقی میشود؟ مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ ضابطه مالیاتهای مستقیم، وزارت رویکرد و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ساخت همین سامانه داشت، البته همواره حیاتی وعدههای متعدد، هر ساله راهاندازی سامانه ذکر شده به تأخیر میافتاد. «دسنترا لند» ۹۰ هزار و۶۰۰ قطعه دارااست که ۱۶ متر در ۱۶ متر میباشند و هر یک هم اندازه ۱۴ هزار و ۴۴۰ دلار فروخته شدند. عبداللهی: به عنوان مثال در مواردی که وزارت منش و شهرسازی یا این که هر دستگاهی قصد ارائه تسهیلات از مدل واگذاری مسکن و سایر درخواستها کند. از دوران منش اندازی همین سامانه به جهت کسانی که بیش از 2 واحد مسکونی به جز منازل مسکونی فرعی و ویلایی را در اختیار دارا‌هستند و این واحد ها بیش از 120 روز یا 4 ماه ساکنی نداشته باشد مشمول قانون تازه منزل های خالی خواهد شد و به آن ها مالیات تعلق املاک اندیشه قزوین خواهد گرفت . عاقبت پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب ضابطه مذکور، قابل انعطاف افزار جمعآوری و ذخیره دیتاها دستگاهها در بهمن ماه ۱۳۹۸ بوسیله وزارت راه و روش و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد؛ اما مشکلی که این نرم افزار داشت، عدم ورود اطلاعات دستگاههای مدنی و داده ها سکونتی پیدایش مردمان به جهت تجمیع آمارها بود. به گزارش ایتنا از ایسنا، شرکت “متا متریک سولوشنز” اعلام کرد فروش املاک در چهار پلتفرم بزرگ متاورس در سال ۲۰۲۱ به ۵۰۱ میلیون دلار رسید. فارس: آسیبهای خلا وجود سامانه ملی املاک و اسکان دستکم در ارتفاع سالهای اخیر مضاعف گسترده بوده است، ممکن میباشد پیرامون سابقه تلاشهای برای تشکیل همین سامانه خصوصا در مقطع زمانی 6 سال پیشین مختصر توضیحی ارائه دهید؟ بعد از آن از عبور از این تراز ، تصویب اسم برای تصویب ملک در سامانه املاک و اسکان به درستی شکل گرفته و شما می توانید اساسی داده ها خویش و رمز عبوری که مشخص و معلوم کرده اید ، وارد سامانه شوید.

ایندکسر