اختصاص 100 میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در هر استان علاوه بر بودجه سالانهمحمدمهدی مفتاح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و برآورد شورای اسلامی در خصوص تصویب طرح اصلاحی جدول (24-4) حذف استثناء تبصره 14 قانون بودجه سال جاری گفت: اخیراً مجلس مصوبه ای بر اساس اصلاحیه قانون بودجه 1401 به تصویب رساند که در آن به هر استان یکصد میلیارد تومان برای محرومیت زدایی اختصاص داده شود.

نماینده مردم تویسرکان در شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب پروژه های مناطق محروم در شورای برنامه ریزی استان، اعتبارات این مصوبه به آنها اختصاص می یابد، افزود: اعتبارات این مصوبه جدا از اعتبارات است. به هر استان در قالب بودجه سالانه اختصاص می یابد.

این نماینده مردم در شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امیدواریم این اقدام مجلس یازدهم گام موثری در راستای محرومیت زدایی در همه استان ها باشد، گفت: در قانون محدودیتی برای تعیین وجود ندارد. تعداد پروژه ها در شهرستان و حتی در شهرستان های محروم امکان پذیر است، چندین پروژه توسط هیات های برنامه ریزی استان شناسایی و پیشبرد می شود که تنها شرط این قانون محرومیت شهرها و رفع محرومیت هاست.

حتما بخوانید:
همه چیزدر مورد تردمیل

دیدگاهتان را بنویسید