». (یوسف/۶) یوسف (علیه السلام)، زیباترین مردمان زمانهی خود بود، یعقوب (علیه السلام) او را دوست داشت و او را بر دیگر فرزندان خود ترجیح میداد. حضرت یوسف (علیهالسلام) به قدری محبوبیت اجتماعی پیدا کرده بود و عزّت فوق العادهای نزد مردم مصر داشت که پس از فوتش بر سر محل به خاک سپاریش نبرد شد. همچنین مراسم جشن امضایی را هم از آثار اساتید خواهیم داشت و مکتوب «یوسف 10» شامل 18 قصه برگزیده را رونمایی خواهد کرد. همچنین امر داد نام و همه آثار به جا باقی مانده از یوسف را از دربین ببرند. ↑ جزایری، النور المبین، ۱۴۲۳ق، ص۲۲۳؛ همینطور نگاه کنید به سوره یوسف، آیه ۴۳. ↑ مقدسی، البدء و التاريخ، بور سعید، ج۳، ص۶۹؛ ابن کثیر، البداية و النهاية، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۱۰. پیرزن محل دفن یوسف را نشان اعطا کرد و موسى لاشه را بیرون آورد و به فلسطین منتقل ساخت. طبرسى در تعبیر و تفسیر خود نقل کرده، زیرا یوسف از عالم رفت، او را در تابوتى از سنگ مرمر نهاده و میان رود نیل دفن کردند و علتش همین بود که، چون یوسف از دنیا رفت، مردمان مصر به مبارزه برخاسته و هر گونه اى مى خواستند تا لاشه آن حضرت را در محله خود دفن کنند و از برکت آن پیکر مطهر بهرهمند گردند و عاقبت مصلحت دیدند جنازه را در رود نیل دفن کنند تا آب نیل از روى آن بگذرد و به همگی شهر رسد و تا مردمان در همین بهره یکسان باشند و برکت آن جنازه به طور مساوى به کلیه مردم رسد و این قبر تا زمان حضرت موسى (ع) نیز چنان در رود نیل بود تا وقتى که آن حضرت بیامد و او از نیل خارج آورد و آهنگ یوسف اسدی به فلسطین برد. سوم آن که چشمم را بینا کنی . موسى از محل دفن یوسف پرسید و کسى از جاى آن آگاه کمبود و تا اینکه پیرزنى روشن دل و زمین گیر از بنى اسرائیل را آوردند و او گفت: من جاى یوسف را مى دانم ولى سه حاجت دارم که باید از معبود بخواهى آنها را برآورد تا آنجا را به تو نشان دهم: یکى آنکه از این بیمارى نجات یافته و بتوانم شیوه بروم، دیگر آنکه بینا شده و جوانىام بازگردد، سوم آنکه آفریدگار جایم را در فردوس پیش تو قرار دهد. یعقوب (علیه السلام) به یوسف (علیه السلام) گفت: و این گونه پروردگارت تو را برمیگزیند و از تعبیر و تفسیر خوابها به تو میآموزد و نعمتش را بر تو و بر خویشان یعقوب کل و تام میکند، همانگونه که پیش از این، بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کل کرد به یقین، معبود تو دانا و حکیم است! حُسن عمل و نیکوکاری همین نتیجه های را دارااست که خداوند پس از حدود چهارصد سال اساسی همین ترتیبی که خاطر نشان شد، طوری حوادث را ردیف کرد، تا وصیت حضرت یوسف (علیهالسلام) به دست نبی بزرگ و اولوا العزمی، زیرا حضرت موسی (علیهالسلام) انجام شود، و به برکت معرّفی قبر یوسف (علیهالسلام) به پیر زنی آن قدر خوبی و عنایت گردد.

ایندکسر