ابلاغ قانون مبارزه با تخلفات و جرایم در آزمون سراسریمحمدباکر کلیباف رئیس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور از تصویب قانون تفسیر ماده (11) قانون مبارزه با تخلفات و جرائم در امتحانات سراسری خبر داد.

در نامه رئیس شورای اسلامی به رئیس جمهور آمده است:

نام خدا

خجت الاسلام رئیسی

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

به استناد اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تفسیر ماده (11) قانون مبارزه با تخلفات و جرایم در دوره آزمون سراسری که تقدیم شد. به عنوان پیشنهاد با تصویب جلسه علنی امروز به شورای اسلامی شهر. 1/6/1401 و تصویب هیأت امناء پیوست می باشد.

محمد باقر قالیباف

حتما بخوانید:
روش پارتیشن بندی هارد در مک آموزش تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید