مایکروفرهای هوشمند از هوش تصنعی برخوردار میباشند و به علت مجهز بودن به برگه کلید تاچ، آشپز می توان روند پخت را مهم آن از راه به دور در اختیار گرفتن نماید. چنانچه پریز الکتریسیته خانه شما در حالت بدی قرار گرفته و دسترسی به آن مشقت بار است، می توانید یک پریز هوشمند به آن متصل کنید و همیشه آن را از راه بدور در دست گرفتن کنید. اینکه بخواهیم درباره دستگاه های هوشمند و کاربردشان سخن کنیم، پاره ای گیج کننده است، به این ترتیب دوستداشتنی ترین دستگاه های منزل هوشمند را در یکسری جور بندی تقسیم کرده ایم تا بتوانیم تفسیر دهیم که چه چیزی هستند و چه کاربردی دارا‌هستند و همه ی اینها به این خاطر است که شما را در مسیر خط مش اندازی منزل هوشمند خویش یاری کنیم. در پنج سال آخر شاهد ترقی هایی در زمینه فناوری اسباب الکترونیک بوده ایم و یکی از از موثر ترین آن‌ها منزل هوشمند است. سوییچ هوشمند را می توانید در گونه های یک پل و چند پل خریداری کنید. را هم هوشمند کرد. به طور کلی خانه هوشمند یعنی هر دستگاه یا این که وسیله خانگی که به اینترنت وصل شود و شما بتوانید مهم گوشی هوشمند خویش آن را کنترل نمایید و یا این که عملکردش را به صورت اتومات تهیه کنید. سیستمهای بی سیم که امروزه در تولید خانههای هوشمند به کار گیری می‌شوند طبق الگوریتمهای یگانه و رمزگذاریهای پیشرفته طراحی شدهاند؛ همین الگوریتمها امنیت سیستم را بالا میبرند و قابلیت و امکان هک کردن آن را زیاد کمتر میدهند. چنانچه مصرف شما است، خوبتر است از همین گونه پریزهای هوشمند خریداری کنید. مهم توجه به ارتقاء ارزش انرژی، می بایست بدانید که به کارگیری از این سیستم هوشمند مصرف انرژی را کم خواهد کرد. به این مفهوم که برای نمونه دمای آنجا را تهیه کرد و نورپردازی را مطابق میلتان اندک فراوان و یا رنگی کنید. زمانی کسی پشت در زنگ میزند، این زنگ نمای زندهای از جلو در محل ورود منزل را به صاحبخانه در هر جایی از جهان که باشد، اکران می دهد و بهنظر می‌رسد وجود چنین فناوری در خانههای هوشمند استاندارد در چند سال آتی مضاعف متداول شود. موضوع اینترنتاشیا موضوعی نیست که تنها محدود به منزل هوشمند باشد، بلکه که میتواند به شکل کاملا مستقل از همین مورد قضیه هم کار کند. البته چه چیزی یک منزل هوشمند را هوشمند می کند؟ در اختیار گرفتن تلویزیون را خانه هوشمند چیتا پیدا کنید. امروزه سینمای خانگی هوشمند و تلویزیون های اسمارت دوچندان متنوعی به بازار عرضه شده اند. احتمالا چنانچه تعدادی دستگاه هوشمند در منزل ندارید، دست کم یکی از همین دستگاه ها را دارید. چنانچه شما هر مدل سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و طرز به کارگیری از خانه هوشمند تحقیق دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر